Mala in srednja podjetja
Financiranje MSP (MSP 8)

Potrebujete denarna sredstva za tekočo likvidnost ter pokrivanje stroškov in izdatkov vašega poslovnega procesa? 

Kredit lahko pridobite

 • Če ste gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d.

 • Če ste malo ali srednje veliko podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti.

 • Če bo vaša lastna udeležba najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva.

 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga.

 • Celotne stroške dela.

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe.

Naš cilj je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja in spodbujamo internacionalizacijo MSP.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 3 do 10 let.

 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.

 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

tisoč
novih delovnih mest v letu 2017
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2017
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2017

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na msp@sid.si

12. November 2018

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja,...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.