Obvestilo o zaključku programov po Začasnem okvirju COVID-19

Obveščamo vas, da s 30. 6. 2022 zaključujemo programe RRI3, Naložbe 3, Promet 1, OSN brez in z EGF jamstvom ter posojilo za financiranje naložb za RRI iz Sklada skladov Covid-19, in sicer v delu, kjer so ti programi omogočali podeljevanje ugodnih kreditov z državno pomočjo po Začasnem okviru* za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (Začasni okvir). Vlog za pridobitev kreditov z državno pomočjo po Začasnem okvirju ne sprejemamo več, v primeru odobritve že oddanih vlog pa morajo biti kreditne pogodbe podpisane najkasneje do 30.6.2022.

Vsi navedeni programi bodo s 1.7.2022 omogočali oddajo vlog za pridobitev ugodnih posojil z de minimis** pomočjo. Poleg tega SID banka v okviru teh programov, z izjemo programa za financiranje naložb za RRI iz Sklada skladov Covid-19, načrtuje strankam zagotavljati tudi ugodne kredite z državno pomočjo po Začasnem okviru za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. Odobravanje vlog za kredite z omenjeno državno pomočjo bo pri programu OSN brez EGF jamstva možno, čim prejmemo odločbo Komisije o skladnosti priglašene sheme pomoči z notranjim trgom (predvidoma začetkom julija 2022), pri ostalih programih pa šele, ko bodo z ministrstvi, ki sodelujejo pri izvajanju finančnega inženiringa, podpisani zato potrebni aneksi. EGF jamstvo se v okviru programa OSN nadaljuje tudi po 30.6.2022 in je podaljšano do 31.12.2022, vendar je mogoče le v kombinaciji z ugodnim kreditom po de minimis shemi.

 

* Začasni okvir je set poenostavljenih pravil, predpisan s strani Evropske komisije, o državni pomoči za podjetja, ki so utrpela posledice epidemije Covid-19. Mogoče jih je začasno uporabiti za različne oblike pomoči, med drugim pri dodeljevanju kreditov do konca junija 2022.

** De minimis je oblika pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev do dovoljene višine, ki se odražajo v obliki odobrenih nižjih obrestnih mer. Po shemah pomoči de minimis v treh koledarskih letih kreditojemalec skupaj tako ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če opravlja komercialne cestne prevoze tovora. 

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
04. Maj 2023

Objava letnega poročila SID banke za leto 2022

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.