Stanovanjski krediti po stanovanjski jamstveni shemi za mlade

Stanovanjska posojila z jamstvom države so namenjena mladim do 38 let, pri čemer morajo hkrati izpolnjevati sledeče pogoje:

  • bodisi, da so člani mlade družine,
  • bodisi so zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji,
  • njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Omejitve, vezane na kreditojemalca, ki želi pridobiti stanovanjsko posojilo so opredeljene v drugem odstavku 1. člena ter v 6. členu Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) , medtem ko so pogoji in namen posojil, za katera se izdajajo jamstva, določeni 7. členu ZSJSM. Dokazila, ki jih morajo kreditojemalci predložiti banki ob vlogi za posojilo,  so podrobneje opredeljena v vladni Uredbi o izvajanju ZSJSM, konkretno v 3. členu Uredbe, bistvene določbe kreditne pogodbe pa so podrobneje določene še v 12. členu Uredbe.

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila. 

SID banka, ki stanovanjskih kreditov ne bo odobravala, bo v imenu in za račun Republike Slovenije opravljala posle v zvezi z izvajanjem jamstvene sheme, vključno z objavo povabila bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote.  SID banka je skladno z zakonom obvezana objaviti vsaj eno povabilo bankam v okviru posameznega koledarskega leta. Znotraj posameznega leta lahko SID banka sicer objavi tudi več povabil, vse do porabe letno razpoložljive jamstvene kvote, v kolikor bi bil s strani bank izražen interes za novo povabilo.

SID banka kot pooblaščena institucija je v imenu in za račun Republike Slovenije objavila prvo povabilo k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote po ZSJSM v zakonskem roku treh mesecev po uveljavitvi zakona. Bankam in hranilnicam, ki so se na prvo povabilo odzvale do roka za oddajo ponudb (rok se je iztekel 16. 8. 2022), je razdelila jamstveno kvoto in je sedaj v postopku sklepanja pogodb o dodelitvi jamstvene kvote z bankami.

Jamstveno kvoto po ZSJSM so tako po prvem povabilu bankam in hranilnicam prejele:

  • BKS Bank v višini 15 milijonov evrov,
  • Nova Kreditna banka Maribor v višini 5 milijonov evrov,
  • Delavska hranilnica v višini 5 milijonov evrov ter
  • SKB banka v višini 3 milijonov evrov.

Pri teh štirih bankah lahko torej zainteresirani posojilojemalci povprašajo za najem posojila za financiranje nepremičnine z jamstvom države. Banke so sicer še v fazi priprave novega produkta s ponudbo stanovanjskih kreditov z jamstvom države in imajo za pričetek aktivnega trženja novega produkta skladno z zakonskim rokom čas do začetka novembra letos.

 

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
26. September 2023

2. septembra 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (ZIUOPZP). Velja za vse, ki so utrpeli škodo v...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.