Vloga za odlog plačila kreditnih obveznosti

Slovenija se še vedno sooča z nepredstavljivimi posledicami katastrofalnih poplav. Kot SID banka stojimo ob strani vsem prebivalcem, še posebej vsem našim strankam. Zavedamo se, da so med mnogimi, ki so utrpeli ogromno škodo, tudi naše stranke.

Zato si prizadevamo, da bi za vas v čim krajšem možnem času sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bi lažje vzpostavili pogoje za nadaljevanje normalnega obratovanja vaše dejavnosti, podjetja oziroma občine.

2. septembra 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (ZIUOPZP).

Velja za vse, ki so utrpeli škodo v času ujme 2023 in bodo izkazali potrebo po odlogu plačila kreditnih obveznosti.

V ta namen smo pripravili Vlogo za odlog plačila skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. 

Vloga za odlog plačila

Vlogo z ustreznimi dokazili je potrebno izpolniti in oddati do 31. 12. 2023.

Prav tako smo za razširili programe obstoječe programe financiranja, ki imajo tudi ugodnejše pogoje, kot so daljše ročnosti kreditiranja, tudi 12 let ali 20 let, moratoriji, ugodnejše obrestne mere od tržnih in manjše zahteve glede zavarovanj. Programi financiranj so namenjeni tako podjetjem kot občinam in javnemu sektorju. Nekateri programi financiranja so namenjeni kritju obratnih sredstev ali financiranju naložb, program RRI 2 je namenjen financiranju tehnološko-razvojnih projektov, program Promet 2 pa je namenjen financiranju gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov. Aktualna programa kreditiranja sta tudi SID ZELEN in SID DIGITALEN, s katerima spodbujamo podjetja k zeleni tranziciji, izvedbi zelenih projektov, projektov krožnega gospodarstva, digitalizacije in inovacij. 

Zavedamo se, da solidarnost ni le beseda, temveč dejanje. Skupaj lahko premagamo te težke čase in znova zgradimo močno, trdno Slovenijo.

Za vse dodatne informacije smo podjetjem na voljo preko telefona 01 2007 480 in e-maila financiranje@sid.si.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.