Pomoč SID banke podjetjem po poplavah

V SID banki intenzivno, tudi v sodelovanju z ministrstvi, pripravljamo posebne programe financiranja za obnovo in rehabilitacijo prizadetih območij ter se vključujemo v pripravo sistemskih in preventivnih ukrepov.

V smislu novih ukrepov načrtujemo uvedbo ugodne in dolgoročne kreditne linije za podjetja v višini najmanj 100 milijonov EUR. V osnovi bodo to dolgoročni krediti, z ugodnejšimi obrestnimi merami od tržnih, predvidenim moratorijem, manjšimi zahtevami glede zavarovanj ter prilagojeno dokumentacijo za obravnavo.

Konkretni pogoji financiranja bodo oblikovani z upoštevanjem potreb podjetij, za kar se ocene škode še pripravljajo. Osnovni pogoji pa bodo ostali podobni kot do sedaj: podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.

Trenutno imamo tako za podjetja kot za občine že na voljo obstoječe programe financiranja, ki imajo prav tako ugodnejše pogoje, kot so daljše ročnosti kreditiranja, tudi 12 let ali 20 let, moratoriji, ugodnejše obrestne mere od tržnih in manjše zahteve glede zavarovanj. Nekateri programi financiranja so namenjeni kritju obratnih sredstev ali financiranju naložb, program Promet 2 pa je namenjen financiranju gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov. Aktualna programa kreditiranja sta tudi SID ZELEN in SID DIGITALEN, s katerima spodbujamo podjetja k zeleni tranziciji, izvedbi zelenih projektov, projektov krožnega gospodarstva, digitalizacije in inovacij. Ta dva programa financiranja sta vzpostavljena na podlagi sodelovanja z Evropskim investicijskim skladom s podporo sklada InvestEU, kar z njihovim jamstvom omogoča vpliva na manjši zahtevani obseg zavarovanj.

Za naše obstoječe kreditojemalce, ki jih je posredno ali neposredno prizadela ujma, proučujemo oziroma pripravljamo predlog ukrepov, kot so na primer pristop k odlogom plačil, na primer za obdobje do enega leta, zatem možnost podaljšanja roka za izvedbo projektov, začasno nezaračunavanje nadomestil, izpolnjevanju nekaterih drugih zavez.

Podjetjem smo že poslali vprašalnik, prek katerega bomo enotno in hitreje prišli do podatkov o potrebah podjetij in temu ustrezno tudi reagirali.

Vse aktualne ukrepe in pomoči bomo objavili na svoji spletni strani, zato podjetjem predlagamo, da spremljajo spletno stran banke. Prav tako pozivamo vsa podjetja, ki želijo aktualne informacije o ukrepih preko elektronske pošte, da se prijavijo na e-novice SID banke.

Za vse dodatne informacije smo podjetjem na voljo preko telefona 01 2007 480 in e-maila financiranje@sid.si.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.