Financiranje občin

Občinam nudimo dolgoročno financiranje naložb v lokalno javno infrastrukturo ter lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije in stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Občine.

Nameni financiranja

 • Izgradnja šol, vrtcev, kanalizacije, cest in drugih infrastrukturnih projektov.
 • Naložbe v zvezi z ukrepi varstva okolja.
 • Naložbe v zvezi z ukrepi učinkovite rabe energije (energetska sanacija občinskih stavb, razsvetljava...).
 • Naložbe v neprofitna najemna stanovanja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 34.000€ do 17.000.000€ za dobo 5-20 let.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.
 • Možnost pridobitve variabilne in fiksne obrestne mere.
 • Moratorija na odplačilo glavnice za čas izvajanja projekta.
 • Kredit brez zavarovanj.
 • Drugi pogoji skladno s programom in pogoji SID banke.

Pomembno

 • Dopustno trajanje projekta je največ 5 let.
 • Občina lahko odda več vlog za različne projekte.
 • S programom se lahko podpirajo tudi projekti javno zasebnega partnerstva.
 • Črpanje kredita po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je zagotoviti dodatne in posebnim potrebam občin prilagojene instrumente dolgoročnega financiranja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev preko elektronske pošte: obcine@sid.si in na naslov: SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana.

Kontakt

Telefon: 01/2007 480 ali e-mail: obcine@sid.si

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na obcine@sid.si

08. November 2019

SID banka je financirala tujega kupca in podjetju Farmtech iz Ljutomera olajšala širitev obsega prodaje in zagotovila varnejši vstop na trge zahodne Afrike.

 

 ...

05. November 2019

Čebelarji ohranjamo Plečnikovo zapuščino - postavili bomo repliko njegovega čebelnjaka iz Češke.

Čebelarska zveza Slovenije in SID Banka že nekaj let odlično sodelujeta...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.