Primer dobre prakse
Občina Škofja Loka - Vrtec Kamnitnik

Predstavniki občine Škofje Loke: »Strokovne službe SID banke so uspele povezati svoje vire in naše potrebe in nam ponuditi produkt po naši meri - dolgoročno in finančno ugodno posojilo.«

Občina Škofja Loka je nedavno odprla nov Vrtec Kamnitnik, kjer bo tudi s pomočjo SID banke omogočeno kakovostno varstvo več kot 300 otrok iz mesta in okolice. Občina Škofja Loka si je zaradi zaznanega primanjkljaja na področju predšolske vzgoje oz. vzgojno-izobraževalne dejavnosti prizadevala zgraditi enega izmed najsodobnejših vrtcev tako v Sloveniji kot v Evropi.

Objekt se razprostira na več kot 10.000 m2 površine, od česar zunanje zelene in igralne površine obsegajo 5.000 m2. Narejen je dvoetažno in ga odlikuje skoraj ničenergijska poraba. Novi Vrtec Kamnitnik je zgrajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energijskih standardih. V njem bo prostora za 15 oddelkov, od česar bosta 2 razvojna.

Občina Škofja Loka: »Za sodelovanje s SID banko smo se odločili zato, ker je uresničila naša pričakovanja glede ročnosti posojila in bila hkrati finančno najugodnejši ponudnik.«

Občina Škofja Loka o sodelovanju s SID banko: 

»Ključni so bili pogoji financiranja, celotni stroški, povezani s servisiranjem dolga, in ročnost posojila. Poleg tega se je SID banka izkazala z dobro poslovno prakso in partnerskim odnosom, visoko strokovnostjo, prilagodljivostjo in hitrostjo v procesnih dejanjih. Sodelovanje je bilo namreč odlično tako s strokovnega kot komunikacijskega vidika. Predvsem pa je pomembno, da smo s pomočjo delnega financiranja razvojnega projekta s strani SID banke brez težav dosegli cilj, v predvidenih rokih zaključili projekt in ga predali v uporabo škofjeloškim otrokom.«

 

Občina Škofja Loka: »Na podlagi izkušenj bi ostalim občinam, ki razmišljajo o posojilu, predlagali, da naj najprej razmislijo o vrsti posojila, ki jim glede na naravo investicij, ki jih želijo s posojilom financirati, najbolj ustreza. Z bankami naj se dogovorijo, da jim ponudijo primerne produkte in nato med njimi izberejo najugodnejšo ponudbo v finančnem in pravnem smislu. Na tak način smo mi izbrali SID banko. Njihova podpora nam je omogočila, da smo za našo investicijo dobili vir financiranja, ki nam je ustrezal tako po ročnosti kot po stroških servisiranja dolga in bi ga sicer pri drugih posojilodajalcih zelo težko dobili. Slovenski bančni trg žal praviloma ne ponuja posojil daljših ročnosti (nad 10 let).«

"Zahvala gre za razumevanje in odlično sodelovanje ekipi SID banke, ki je omogočila, da je vrtec Kamnitnik novi ponos Škofje Loke."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.