Primer dobre prakse
Občina Litija

Franci Rokavec, župan občine Litija: »Najpomembnejše lastnosti, ki odlikujejo SID banko so korektni in prijazni odnosi ter pripravljenost na sodelovanje.«

SID banka je podprla investicijo občine Litija v novogradnjo nadomestne Osnovne šole Litija. 

Za kredit SID banke so se na občini Litija odločili, ker je bil "star obstoječi šolski objekt že dotrajan in konstrukcijsko neustrezen, prostori pa nefunkcionalni ter varnostno in ekonomsko neustrezni. Glede na ugotovljeno stanje poškodb in predvidenih stroškov adaptacij in rekonstrukcij ter dejstva, da je del stare šole omejen za posege, ker je bil zaščiten z Odlokom kot lokalni kulturni spomenik, se je stroka odločila za novogradnjo šolskega objekta. Za novo osnovno šolo je v letu 2009 Občina Litija v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedla javni urbanistično arhitekturni natečaj, kjer je bila izbrana najprimernejša rešitev. Vrednost investicije /prbl. 12 mio EUR/ je bila financirana deloma iz občinskega proračuna, državnega proračuna in kredita SID banke. Občina Litija je prejela nepovratna sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije Energetska sanacija pri gradnji nadomestne osnovne šole Litija, ki jo je delno financirala Evropska unija iz kohezijskega sklada." pravi litijski župan Franci Rokavec.

Zakaj sodelovanje s SID banko?

»Za sodelovanje smo se odločili, ker je SID banka na podlagi finančnih in pravnih pogojev ponudila za občino najugodnejšo ponudbo. Krediti SID banke so bili relativno ugodni in so nam pomagali pri uresničitvi naših investicijskih ciljev.«

»SID banka je v celoti upravičila naša pričakovanja.«

 

"SID banka je bila vseskozi korekten partner in naše medsebojno sodelovanje je teklo brez težav."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.