Primer dobre prakse
Dom upokojencev Gradišče

Vanja Cotič, vodja finančno računovodske službe, Dom upokojencev Gradišče: »Podpora s strani SID banke nam je omogočila uresničitev projekta Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče.«

Javni zavod Dom upokojencev Gradišče iz Dornberka je bil zgrajen leta 1982. V želji po celoviti prenovi doma so se v zavodu odločili za celovito energetsko sanacijo Doma. Uspeli so pridobiti sredstva iz Kohezijskega sklada, preostanek sredstev za dokončanje projekta pa so najeli iz finančnega instrumenta Posojila za celovito energetsko sanacijo javnih stavb. Gre za program Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Projekt bo omogočil funkcionalno izboljšanje in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov obratovanja ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

PROJEKT SANACIJE DOMA GRADIŠČE

Dom upokojencev Gradišče je javni socialni zavod, ki nudi institucionalno varstvo, osnovno in dodatno oskrbo, storitve zdravstvene nege in delovne terapije ter druge družabne, kulturne in prostočasne dejavnosti 143 oskrbovancem. Varstvo v socialnih zavodih je ena izmed najstarejših organiziranih oblik družbene skrbi za starejše ljudi, ki zavoljo starosti, telesne prizadetosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti sami ali v krogu svoje družine. Dom je danes že v precej slabem stanju (energetsko potraten, slabo izoliran, večina razsvetljave je zastarela in energetsko neučinkovita).

Energetska sanacija bo omogočila dolgoročne prihranke pri fiksnih stroških za ogrevanje (zamenjava dotrajanih kurilnih naprav in ogreval, boljše prezračevanje, boljša toplotna izolacija) in posledično boljši standard ter kvaliteto bivanja.

Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije, so se upoštevali vsi veljavni predpisi, tako evropski kot državni, ki zadevajo varstvo okolja, tako da investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje v večji meri kot je dopustno. Pri prenovi bodo upoštevana izhodišča učinkovitosti izrabe naravnih virov in okoljske učinkovitosti, trajnostne dostopnosti in zmanjšanje vplivov na okolje.

SODELOVANJE S SID BANKO

»Med vsemi bankami, od katerih smo prejeli ponudbe je bila ponudba SID banke najugodnejša. Pri tem nam je bila najpomembnejša nizka obrestna mera, brez stroškov odobritve kredita in moratorij. Z njihovim osebjem smo do sedaj odlično sodelovali, nudili so nam vso potrebno pomoč pri odobritvi dolgoročnega kredita in verjamemo, da bo tako tudi v bodoče. Podpora s strani SID banke nam je omogočila uresničitev projekta Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče«.  

SID banka bo s to investicijo javnega zavoda omogočila večje koristi na družbenem področju, razvojno gospodarskem področju in okoljevarstvenem področju.

Investicija v celovito energetsko sanacijo bo nedvomno povečala kakovost bivanja oskrbovancev, prispevala k znižanju operativnih stroškov doma in hkrati prispevala k okoljskim ciljem.

O SKLADU SKLADOV

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področju raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.

Spletna stran Sklad skladov.


Več o programu Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) si lahko ogledate TUKAJ.

"Pri izboru banke je bila najpomembnejša nizka obrestna mera, brez stroškov odobritve kredita in moratorij."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.