Primer dobre prakse
Vabo d.o.o.

Boštjan Paradiž, direktor: "S svojimi finančnimi instrumenti SID banka omogoča razvoj inovativnih podjetij, ki gradijo zgodbo na kvaliteti, kadrih in idejah."

"Dolgoročno posojilo z večletnim moratorijem na odplačilo glavnice nam omogoča kapitalsko krepitev podjetja, optimizacijo tekočega poslovanja z urejenimi likvidnimi procesi ter zadovoljstvo zaposlenih."

V dvajsetih letih delovanja v turistično - hotelski in gostinski dejavnosti je podjetje postalo prepoznavno ne zgolj na lokalni ravni, temveč tudi v slovenskem merilu. V svoji viziji želijo razvijati turizem na Koroškem, s poudarkom na povečani kakovosti storitev in ponudbe, ki jo bodo deležni njihovi gostje.

Podjetje Vabo, d.o.o., je tekom let intenzivno investiralo v svoje nastanitvene in gostinske objekte. Z začetkom finančne krize komercialne banke niso več hotele podaljševati posojilnih pogodb, ki so bile sklenjene pod pogoji, da se v določenem času odplača polovica kredita, preostanek pa ob izteku pogodbe. Ker je turizem je panoga, kjer se stvari obračajo počasneje kot v drugih panogah, podjetje ni moglo zadostiti likvidnostnim zahtevam komercialnih bank, dobrim rezultatom navkljub.

"Ko smo izvedeli za razpis za kapitalsko utrjevanje podjetji, smo takoj ocenili, da je to program, ki bo omogočil stabilizacijo poslovanja našega podjetja ter normalno poslovanje. SID banka je bila s tem razpisom edini pravi partner, ki je omogočal obstoj podjetja, razvoj turizma in ohranitev delovnih mest v podjetju in s tem posledično v koroški regiji."

"Sodelovanje s SID banko je odprlo novo dimenzijo našega sodelovanja z bankami. Pozitiven pristop, iskanje rešitev in predvsem pomoč so bile tiste stvari, ki smo jih do sedaj pri bankah pogrešali. Od začetka do izpeljave posla je bilo sodelovanje korektno in nad pričakovanji. Predvsem smo bili presenečeni nad delavnostjo zaposlenih v SID banki, saj smo si večkrat še v poznih večernih urah pošiljali dopise in usklajevali dokumente. Vzorčni primer, kako je treba delati, in pohvala vsem zaposlenim."   

Ogled videospota z več primeri dobre prakse

"Dolgoročno posojilo z večletnim moratorijem na odplačilo glavnice nam omogoča kapitalsko krepitev podjetja in optimizacijo tekočega poslovanja."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.