Velika podjetja
Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov lahko pridobite po shemi pomoči de minimis in GBER. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Obrestno mero, nižjo od tržnih (državna pomoč).
 • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev, ki morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu,
 • se izvede na območju Republike Slovenije,
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del,
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

Vaš partner pri razvoju

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev. 

Obvestilo

Vsa zainteresirana podjetja obveščamo, da vloge za financiranje za program RRI3 nemoteno prejemamo in obravnavamo, vendar pa, če se vloge nanašajo na regionalno pomoč, kredita ne moremo odobriti, dokler ne bo za Slovenijo stopila v veljavo nova karta regionalnih pomoči. Veljavnost prejšnje se je namreč iztekla z dnem 31.12.2021. Vse prej prejete vloge za financiranje, ki dotlej niso bile odobrene, in nove vloge za financiranje, se presojajo glede na novo karto regionalnih pomoči. Nova karta regionalnih pomoči bo predvidoma začela veljati v prvem kvartalu 2022. Z dnem pričetka njene veljavnosti bomo lahko znova pričeli odobravati kredite s statusom regionalne pomoči. Po nam razpoložljivih informacijah karta ne bo pokrivala MO Koper z Ankaranom, MO Kranj in pretežni del osrednje-slovenske statistične regije. Podjetjem iz območij, ki po novi karti ne bodo upravičena do regionalne pomoči, bodo vloge za financiranje, ki se nanašajo na regionalno pomoč, zavrnjene.

 

Informativna zloženka: De Minimis

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
28. Februar 2023

Obveščamo vas, da bo račun: SID banka, d.d., Ljubljana, IBAN SI56 0100 0000 3800 058,  dne 20.03.2023 dokončno zaprt.

23. December 2022

Novi član uprave SID banke

 

Nadzorni svet je za mandatno obdobje pet (5) let imenoval novega člana uprave SID banke, g. Boruta Jamnika....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.