Primer dobre prakse
Projekt Dolenjske in Bele krajine za trajnostno ravnanje z odpadki

Uspešno sodelovanje SID banke s podjetjem CERO-DBK, d.o.o., bo omogočilo izvedbo pomembnega skupnega regijskega projekta desetih dolenjskih in belokranjskih občin na področju trajnostnega ravnanja z odpadki.

Projekt gradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog dolenjskega in belokranjskega območja.

Za izvedbo projekta je bilo leta 2018 ustanovljeno podjetje CERO-DBK, d.o.o., družbenice tega javnega podjetja pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika.

Regijski projekt je vreden dobrih osem milijonov evrov, pri čemer je SID banka družbi CERO-DBK za njegovo izvedbo zagotovila kredit v višini šestih milijonov evrov.

Podjetje CERO-DBK in občine družbenice bodo zgradile objekt MBO s spremljajočimi objekti, pripadajočo komunalno infrastrukturo, prometno in zunanjo ureditvijo, premično opremo, nadstrešnico in ekološkim otokom. Projekt je pomemben z vidika zmanjšanja količine odloženih odpadkov in s tem prispevanja k varovanju narave. Hkrati bodo z njegovo realizacijo vse sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na način, ki bo finančno čim manj obremenil občinske proračune in občane.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan: »Ustrezno ravnanje z odpadki je ključno za naše preživetje, hkrati pa nas k temu zavezuje tudi zakonodaja doma in na evropski ravni. S to naložbo bodo sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način. SID banka kot nacionalna razvojna banka poleg gospodarske konkurenčnosti spodbuja trajnostni razvoj Slovenije, pri čemer ima pomembno vlogo tudi ravnanje z odpadki. Zato z veseljem financiramo ta pomemben regijski projekt, ki lepo pokaže, kako je mogoče trajnostno in uspešno urejati ravnanje z odpadki tudi z dobrim sodelovanjem med občinami.«

Pri ravnanju z odpadki daje zakonodaja prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, njihovi ponovni uporabi, recikliranju, predelavi, odstranjevanju in odlaganju. S tem, ko bodo občine rešitev uredile lokalno, pa se bo zaradi nepotrebnega transporta odpadkov v druge kraje (trenutno v Ljubljano) zmanjšal tudi ogljični odtis.

Gregor Vovko, v. d. direktor družbe CERO-DBK, d.o.o.: »Računamo, da bomo po izgradnji objekta MBO prevzeli in predelali 21.500 ton mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov ter 3.500 ton ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na leto. V primeru pogodbenega sodelovanja ali pridobitve koncesij še z drugimi občinami pa se bodo kapacitete lahko povečale. Pri iskanju rešitev za financiranje našega projekta smo se obrnili na več finančnih inštitucij, pri čemer smo najbolj pozitiven odziv dobili pri SID banki, s katero smo uspešno sodelovali v postopku pridobitve kredita. Zadovoljni smo s produktom in obliko ponujenega financiranja, kar nam bo zagotovilo dolgoročno rešitev za ravnanje z odpadki v JV Sloveniji.«

"Pri iskanju rešitev za financiranje našega projekta smo se obrnili na več finančnih inštitucij, pri čemer smo najbolj pozitiven odziv dobili pri SID banki, s katero smo uspešno sodelovali. Zadovoljni smo s produktom in obliko ponujenega financiranja."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.